Academische dienstverlening aan de samenleving

8. Wetenschappelijke verenigingen

  • European Network for Cancer Registries (01/01/2000 - 01/01/2000)
  • Lid Nederlaandse Vereniging voor Epidemiologie (01/01/2010 - 01/01/1970)
  • Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie (01/01/2014 - 01/01/1970)

9. Andere

  • Lid Raadgevend Comit√© Stichting Kankerregister (01/01/2005 - 31/01/2014)
  • Steering Committee European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) (01/01/2008 - 01/01/1970)
  • Lid Algemene Vergadering 'Kom op tegen Kanker' (01/01/2010 - 01/01/2010)
  • Voorzitter werkgroep Bevolkingsonderzoek Agentschap Zorg en Gezondheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (01/01/2010 - 31/01/2014)