Ik ben hoofd van de dienst Onderzoeksaangelegenheden binnen het Departement Onderzoek en Innovatie (ADOC).

De taken van de dienst betreffen o.a.

  • de werking van de Onderzoeksraad, zijn bureau, interdisciplinaire commissie en leescommissies
  • de kwaliteitszorg onderzoek (waaronder bibliometrie, onderzoeksvisitaties en publicatiebeleid)
  • gegevensbeheer in ANTIGOON
  • wetenschappelijke integriteit
  • de werking van de ethische commissies
  • research datamanagement
  • de UAntwerpen participatie in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), waaronder het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).