Jord Hanus

Diensthoofd

Kandidatuur ATP-vertegenwoordiger Raad van Bestuur 2015

Beste collega,

Als laatste in de rij kandidaten wil ook ik je proberen te overtuigen voor mij te stemmen als een van de nieuwe ATP vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.

Ik ben Jord Hanus, sinds een goed jaar stafmedewerker onderzoek aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Als voormalig student en onderzoeker geschiedenis (FLW) heb ik ruim 10 jaar betrokkenheid met onze universiteit op de teller. Ik heb me doorheen deze periode steeds geëngageerd in de studenten- en later alumnivereniging, als vertegenwoordiger in allerhande raden, en als voorzitter van VABAP, onze Vereniging voor AAP en BAP. Zo heb ik me concreet ingezet voor een betere verloning voor onze doctorandi, de uitbouw van een (academisch) middenkader en een beter statuut voor onze praktijkassistenten – weliswaar met wisselend succes.

Vanuit mijn ervaringen als student, onderzoeker en ATP-er voel ik me goed gewapend om een brede, genuanceerde kijk op onze universiteit te verdedigen in de Raad van Bestuur. Tezelfdertijd wil ik mijn gedrevenheid graag doelgericht inzetten voor onze geleding, in het bijzonder, maar uiteraard niet alleen, voor de dossiers rond de integrerende faculteiten en departementen, de praktijkassistenten en alles wat te maken heeft met werkbaar werk in het kader van de onvermijdelijke besparingen die de huidige rechts-conservatieve regering wellicht nog op de universiteiten zal loslaten.

Ik hoop op jouw stem!

Met vriendelijke groet,

Jord