"Duurzaamheidsanalyses als driver voor keuzes in een bio-gebaseerde economie en een circulaire agro-voedselketen"

Het huidige agro-economische model achter het voedingspatroon van de westerse mens leunt aan tegen de grenzen van wat de planeet kan ondersteunen.

Een meer efficient gebruik van nutriënten wordt al in de praktijk gebracht d.m.v. verschillende recyclagetechnieken. Een verdere optimalisatie hiervan dringt zich op.

Echter, met de huidige mix van diervoeder en voedsel is de maximale efficiëntie die we kunnen bereiken, beperkt. Daarom is er meer nodig voor een echt duurzame voedselketen: een transitie naar andere eiwitbronnen. Een dergelijke transitie speelt zich af op het raakvlak tussen verschillende aspecten: technische, economische, ecologische en nutritionele elementen vormen samen een complex geheel. Eén element is cruciaal om goede beslissingen in deze transitie te kunnen nemen: een doorgedreven kennis van de milieu-impact van de verschillende producten en processen in de agro-voedselketen.

Met mijn doctoraatsonderzoek wil ik bijdragen aan deze kennis. 
Nutriëntenkringlopen en eiwitstromen worden in kaart gebracht met behulp van Material Flow Analysis (MFA). Het modelleren van eiwitstromen in de agro-voedselketen is een nieuw concept, dat voorheen nog niet werd onderzocht. In mijn onderzoek ga ik verschillende mogelijkheden na om de hoeveelheid en kwaliteit van eiwitten in de verschillende stromen in kaart te brengen. Uit deze kennis worden vervolgens verschillende kwantitatieve transitie-scenarios ontwikkeld. Deze kunnen volgende aspecten bevatten: verschuiving in eiwitproductie, bio-gebaseerde meststoffen, verandering in consumptie, etc....
De milieu-effecten worden vervolgens geëvalueerd met behulp van nieuw te ontwikkelen methodologiën die MFA koppelen aan levenscyclusanalyses (LCA).

In oktober 2020 startte ik in het labo van prof. Vlaeminck, om er deel uit te maken van een gedreven team van wetenschappers die met microbiële cleantech en duurzaamheidsanalyses hun steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkeling.
Voorheen werkte ik als software consultant bij een multi-national waarbij ik consultancy gaf voor lab management-, formulatie- en specificatiesoftware voor klanten wereldwijd.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker