Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)
Didactica

Expertise

  • Dr. Joris Van Ouytsel focust zijn onderzoek op de invloed van digitale media op relatiebeleving en seksualiteit, vanuit zowel een communicatiewetenschappelijk perspectief alsook een publieke gezondheidsperspectief. Hij heeft twee hoofdonderzoeksinteresses: 1) sexting: het uitwisselen van zelfgemaakte seksueel expliciete foto’s en 2) cyberrelationeel geweld: het gebruik van digitale media binnen romantische relaties om een romantische partner te controleren, stalken of lastig te vallen. Hij gebruikt hiervoor zowel kwantitatieve methodes (grootschalige longitudinale surveys; SEM en logistische regressies) alsook kwalitatieve methodes (focusgroeponderzoek). Joris heeft ook studies gepubliceerd over online self-disclosure, het gebruik van sociale media, reclamewijsheid en mediawijsheid.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.