Een diepgaande analyse van B Corp sociale bedrijven in Europa. 01/04/2019 - 31/03/2023

Abstract

Eén van de meest recente en opvallende pogingen om de geloofwaardigheid en bewustzijn van sociaal ondernemerschap te vergroten is de B Corporation-certificering. Gecertificeerde B Corp bedrijven zijn winstgevende bedrijven gecertificeerd door het B Lab zonder winstoogmerk die voldoen aan de strengste eisen op vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot op heden blijft de theoretische en empirische kennis schaars met betrekking tot hoe de financiering, performantie en overlevingskansen verschillen tussen B Corp en commerciële bedrijven. Deze beperkte kennis is een belangrijk probleem aangezien de financiering een cruciaal hulpmiddel is voor ondernemingen om zich te ontwikkelen en te groeien. Daarenboven is het voor bedrijven ook noodzakelijk om inzicht te hebben in de interne effecten van certificering op korte en lange termijn. Onderzoek met betrekking tot de certificering van een bedrijf in het algemeen had voornamelijk een externe focus. Daarnaast heeft voorgaand onderzoek zich bijna uitsluitend gericht op US B Corp bedrijven. Maar B Corp bedrijven zijn aanwezig overal ter wereld. Verder hebben we ook een beperkte kennis van hoe nationale systemen van corporate governance, welke cruciaal kunnen zijn in het verklaren van de toegang tot en beschikbaarheid van externe financiering, een unieke invloed kunnen hebben op de financiering en ontwikkeling van B Corp bedrijven. Dit proefschrift behandelt bovengenoemde kwesties en onderzoekt winstgevende sociale ondernemingen in de diepte.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)