Onderzoeksgroep

De rol van dendritische cellen in alopecia areata. 01/08/2018 - 31/07/2020

Abstract

de rol van dendritische cellen bij alopecia areata Alopecia areata (AA) is een inflammatoire huidaandoening waarbij plekgewijs kaalheid optreedt op de schedel (alopecia totalis) of op het gehele lihcaam (alopecia universalis). Hierbij spelen zowel het cellulair als het h umoraal immuunsysteem een rol. Meer specifiek spelen de dendritische cellen (DC) dewelke zorgen voor antigencapatatie en -presentatie, hierin een sleutelrol. Verschillende behandelingsmethoden zijn gekend; een vaak gebruikte therapie echter is contactimmuuntherapie met 2,3 diphenylcyclopropenone (DCP, diphencyprone). De exacte werking hiervan is tot op heden niet helemaal gekend. Met dit project willen we onderzoeken welke verschillende dendritische celpopulaties er in de huid geïdentificeerd kunnen worden, alsook dewelke specifiek een belangrijke rol spelen in de immunopathogenese van AA en behandeling ervan met DPCP. Hiervoor includeren we 20 AA patiënten en een controlegroep. Doel1: identificeren en karakteriseren van DC-subsets in de huid en in het bloed van AA patiënten. Indien patiënten voldoen aan de criteria van ons onderzoek, wordt voor de start van de behandeling met DPCP een bloedstaal van 20 ml en 2 huidbiopten (diameter 3 mm) genomen ter hoogte van de hoofdhuid. Deze worden verwerkt in het labo met behulp van immunohistochemie en flowcytometrie om de verschillende DC subsets te identificeren. Ter vergelijking wordt bij een gezonde controlegroep hetzelfde protocol toegepast. De DC-subsets die bij AA patiënten verkregen worden, kunnen zo vergeleken worden met deze van de gezonde testpersonen. Doel 2: effect van 2,3 diphenylcyclopropenone (DPCP, diphencyprone) behandeling op de verschillende DC subsets indien de behandeling met DPCP effect heeft en terug haargroei waargenomen kan worden, wordt er opnieuw een bloedstaal en 2 huidbiopten genomen. Deze worden vervolgens met immunohistochemie en flowcytometrie verwerkt. De frequentie en het fenotype van DC-subsets, na behandeling met DPCP, wordt zo bestudeerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De rol van dendritische cellen in alopecia areata. 01/06/2013 - 30/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Topicaal-toepasbare en langdurig werkzame glucocorticoïde receptor agonisten voor de behandeling van inflammatoire huidaandoeningen. 15/04/2011 - 14/04/2012

  Abstract

  Dit 'proof-of-concept' onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van innovatieve langdurig werkzame en selectieve glucocorticoïde receptor agonisten voor de topicale behandeling van cutane inflammatoire ziekten zoals atopische dermatitis en psoriasis.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  BlackSkin Dermatology Online: contribution to teledermatology - Tweede fase. 01/05/2006 - 30/04/2008

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Black skin dermatology online : contribution to teledermatology. 01/10/2003 - 31/01/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Globale evaluatie van lang bestaande psoriasisbehandelingen. 01/10/2003 - 30/09/2005

    Abstract

    Psoriasis is een chronische huidziekte met een prevalentie van ongeveer 2%. Momenteel wordt verondersteld dat psoriasis een T-cel gemedieerde ziekte is. De meest voorkomende vorm van psoriasis kenmerkt zich klinisch met erythemateuze, geïndureerde, hyperkeratototische plaques op voornamelijk de strekzijden van de ledematen, laag lumbaal en de scalp. Driekwart van de patiënten met psoriasis kan worden geholpen met lokale behandelingen (corticosteroïden, vitamine-D derivaten, retinoïden en emollientia). Systemische therapie is voorbehouden aan degenen met ernstige psoriasis. De standaard systemische psoriasisbehandelingen zijn psoralen+ultraviolet-A (PUVA), methotrexaat, acitretine en cyclosporine. De laatste paar jaar vertaalt het verworven inzicht in de pathogenese zich in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Deze behandelingen richten zich op het `selectief' moduleren dan wel inhiberen van de immunologische component van de ziekte. De eerste klinische resultaten zijn nog niet volledig bevredigend en de veiligheid op lange termijn is nog niet gekend. Daarenboven zijn deze behandelingen extreem duur in vergelijking met reeds bestaande behandelingen. Het beschikbaar komen van nieuwe behandelingen is een positieve ontwikkeling, maar zou ook een stimulatie moeten zijn om de bestaande behandelingen nader te bestuderen om de positie van de nieuwkomers te bepalen. Vandaar dat we gebruik hebben gemaakt van twee datasets (`PUVA Follow up Study' en national surveys of the Psoriasis Foundation) om zowel de naamsbekendheid, het gebruik, de tevredenheid van de patiënt en de neveneffecten van geregistreerde psoriasisbehandelingen te bestuderen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee datasets waarop ik mij heb gebaseerd.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De prevalentie van humaan papillomavirus (HPV) in door PUVA geïnduceerde spinocellulaire carcinomen (SCC) bij psoriasispatiënten. 01/10/2001 - 30/09/2003

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject