Karen Muylaert is opleidingscoördinator van het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Samen met collega Riet Van der Plas verzorgt zij de organisatie van dit postgraduaat. Dit omvat zowel het op punt stellen van het lesprogramma als de contacten verzorgen met lesgevers, deelnemers en alle andere betrokken partners.