Het stimuleren van de katalytische activiteit en stabiliteit van FePt-nanodeeltjes door innovatieve in situ elektronentomografie (CATOM). 01/05/2021 - 30/04/2022

Abstract

Bimetaal MPt (M: Fe, Co, Ni) nanodeeltjes (NP's) die anisotrope morfologieën vertonen, zijn van groot belang voor de elektrokatalytische zuurstofreductiereactie (ORR). Helaas worden MPt-legeringen in hun oorspronkelijke A1-fase snel afgebroken in zure media wat de toepassingen van brandstofcellen ernstig beperkt. Annealing op hoge temperatuur van CoPt en FePt NP's om de chemisch geordende L10-fase te bereiken is van cruciaal belang om een ​​zuurstabiele katalysator te verkrijgen en de ORR-activiteit te stimuleren. In CATOM is het mijn doel om een ​​gecontroleerde route vast te stellen om de L10-fase te bekomen terwijl de morfologie van de katalysator wordt beschermd. Ik zal de nodige inzichten verwerven om dit ambitieuze doel te bereiken door gebruik te maken van geavanceerde elektronenmicroscopie (EM) technieken. Vanwege de complexe NP-morfologieën moeten deze onderzoeken in 3D worden uitgevoerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)