Expert inlichtingendiensten en veiligheid Kenneth Lasoen studeerde oude geschiedenis aan de universiteiten van Gent en Leuven, en inlichtingen- en veiligheidsstudies aan Brunel University Londen en University of Cambridge. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Belgische inlichtingendiensten en doceert het vak Intelligence aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek buigt zich over de Veiligheid van de Staat VSSE, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid ADIV en het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreigingsanalyse OCAD en het veiligheidsbeleid in België.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • academisch medewerker (AAP)

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat