Koen Panis

Gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

  • Mijn onderzoeksinteresse en -expertise situeren zich binnen het bredere veld van de mediastudies (met o.a. aandacht voor het Vlaamse medialandschap en haar eigendomsstructuren). Meer specifiek focus ik op de onderzoeksdomeinen celebrity studies en televisiestudies. Binnen celebrity studies focus ik voornamelijk de wisselwerking tussen celebritycultuur en socio-politiek activisme. Binnen televisiestudies focus ik meer specifiek op de beeldvorming van minderheidsgroepen (op de publieke omroep), en gaat mijn interesse uit naar veranderende kijkpatronen ten gevolge van convergentie en internationalisering (bv. streamingplatformen, bingewatchen, transnationale televisieformats, enz.)