Bezig met 2 onderzoeken:
- screening van autisme spectrum stoornissen in de eerste lijn
- screening van hoogbegaafdheid in de eerste lijn

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker