2018-2019

Morphology of Non-human Primates

Morphology of Non-human Primates

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
2009FBDCVM
Semester:
2E SEM
Contacturen:
20
Studiepunten:
6
Instructietaal:
Engels