'To teach or not to teach' : een exploratie van de loopbaankeuzes van onderwijsprofessionals

Bron
Verschillen in onderwijs : streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen / Devos, G. [edit.]; Tuytens, M. [edit.]-p. 209-234

Leading learning networks in education : theoretical framework and school leaders' perspectives across Europe

Bron
Brno, Masaryk University Press, 2020,99 p.
Auteur(s)

Lerende netwerken leiden : theoretisch kader en perspectieven van schoolleiders doorheen Europa

Bron
Brno, Masaryk University, 2020,100 p.
Auteur(s)