Laura Cleton is een PhD onderzoeker in Politieke Wetenschappen. Haar project gebruikt feministische theorie om te onderzoeken hoe de Nederlandse en Belgische overheden de gedwongen uitzetting van ongedocumenteerde kinderen legitimeren, door het samenspel tussen "boundary work" en "bordering" centraal te stellen. Hiervoor werkte ze als junior docent (Universiteit van Amsterdam) en junior onderzoeker (Utrecht Universiteit). Haar onderzoeksinteresses omvatten feministische migratiestudies, detentie en uitzetting, intersectionalieit, migratiepolitiek en familie migratie.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker