Leentje Moortgat

Leentje Moortgat

Contact

Stadscampus
Tel.
032654096
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen, BEL

Ik ben  verbonden aan het departement Accountancy en Financiering sinds november 2013 en behaalde in mei 2019 mijn doctoraat. Sinds oktober 2019, ben ik post-doctoraal onderzoeker, gefinacierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzeoek - Vlaanderen (FWO).

Mijn doctoraatsonderzoek situeert zich in het domein bedrijfsfinanciering. Meer specifiek behandelt mijn doctoraat het dividendbeleid van Belgische ondernemingen in de periode 1838-2012. Mijn huidig onderzoek focust op de invloed van wetgeving op de prestaties van Belgische bedrijven alsook hoe ondernemerschap beïnvloed wordt door de institutionele omgeving. De Belgische geschiedenis is een ideaal kader om dit te bestuderen.

Het eerste hoofdstuk uit mijn doctoraat is gepubliceerd in Journal of Banking & Finance (co-auteurs: Prof. dr. Jan Annaert en Prof. dr. Marc Deloof).

Tijdens de periode oktober 2017-december 2017 was ik als visiting researcher verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Rotterdam School of Management.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • vrijwillig medewerker