Leni Van Goidsenhoven doctoreerde in 2017 aan de KU Leuven met een proefschrift over autisme, de culturele industrie en representatie. Sinds 2018 is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Wijsbegeerte) en de KU Leuven (Culturele Studies). Binnen het project NeuroEpigenEthics (ERC started grant) werkt ze rond ‘stem’ met mensen voor wie spreken niet altijd vanzelfsprekend is. Ze doet onderzoek op de grens van disability studies, literatuurwetenschap, filosofie en kunst.