Lies Franssens

Expert Research Data Management

Foto ID

Over Lies Franssens

Als expert in het domein onderzoeksdatamanagement (research data management, RDM) zorg ik voor praktische uitvoering aan het universitaire beleid rond onderzoeksdata. Dit houdt onder meer in:

  •  Advies verlenen aan onderzoekers, promotors of onderzoeksmanagers over relevante wettelijke bepalingen en specifieke voorschriften van financiers (zoals het FWO) rond RDM en meer algemeen ‘good practices’ voor alle aspecten van onderzoeksdatamanagement (verzamelen, beheren, archiveren en ontsluiten van gegevens)
  • Meewerken aan het opvolgen en monitoren van deze verplichtingen in het kader van kwaliteitszorg en risicobeheer (bv. in het kader van Ethische Commissies)
  • Ondersteuning bieden aan onderzoekers of centrale diensten (bv. faculteiten, JOC, ADOC, …) over thema’s met specifiek belang binnen de exacte of toegepaste wetenschappen zoals o.m. het Protocol van Nagoya en de wetgeving rond ‘Dual Use and Misuse research’.

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • expert

Extra contactinfo

ook beschikbaar via 'Skype for Business' chat

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.132
2020 Antwerpen
Belgiƫ
lies.franssens@uantwerpen.be