Liesbeth Lecomte

Domeincoördinator Administratieve Stroomlijning

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Contact

Stadscampus
Venusstraat 35
S.Ve35.A24
2000 Antwerpen
België
Tel. 032655855
liesbeth.lecomte@uantwerpen.be