Onderzoeksgroep

Expertise

Duurzame ontwikkeling, bedrijfsleven en mensenrechten, IMF-conditionaliteit, interdisciplinaire juridische onderzoeksmethoden, juridisch gedrag en jurisprudentieanalyse.

Duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid (SUSTJUSTICE) 10/02/2020 - 30/04/2020

Abstract

In recht-en-ontwikkelingsstudies wordt erkend dat instituties, met inbegrip van het recht, ertoe doen voor ontwikkeling. Er is een massale toename in ontwikkelingshulp voor projecten over institutionele hervormingen. Juristen zien zichzelf vaak als institutionele architecten en zijn belangrijke actoren in ontwikkeling geworden. Maar juristen zijn vaak niet goed voorbereid op die taak: ze zijn eerder technisch opgeleid, en zien vaak niet de ruimere gevolgen van hun 'legal engineering' voor duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid. Het International Training Programme 'Sustainable Development and Global Justice' (SUSTJUSTICE) biedt een omvattende vorming aan die gegrond is op de onderzoekslijnen van de Law and Development Research Group (LDRG) aan de Universiteit Antwerpen. De vorming biedt een antwoord op de veelgehoorde vraag vanuit het Zuiden om een omvattende en gerichte opleiding aan te bieden over de rol van het recht in duurzame ontwikkeling en globale rechtvaardigheid in een ontwikkelingscontext.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

National Baseline Assessment ivm Bedrijfsleven en mensenrechten. 06/01/2020 - 05/10/2020

Abstract

Dit project zal een national baseline assessment uitvoeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in België, om de formulering en priorisering van acties voor het tweede Belgische Nationale Actieplan voor het bedrijfsleven en de mensenrechten te ondersteunen. De NBA-oefening zal alle drie pijlers van de UNGP's bestrijken, evenals de 33 leidende beginselen die ten grondslag liggen aan het NAP (GP).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Uitwerking van een toolkit betreffende mensenrechten. 13/03/2018 - 30/09/2018

Abstract

Dit project heeft als belangrijkste referentiekader de Richtlijnen van de Verenigde Naties aangaande het Bedrijfsleven en de Mensenrechten (UNGP), met name de tweede pijler ervan, i.e. hoe mensenrechtenverplichtingen geïntegreerd zijn in het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dit project zal in het bijzonder het kader van het Belgisch Nationaal Actieplan (NAP België) volgen, omdat de ontwikkeling van een toolbox inderdaad het eerste actiepunt van dit Actieplan is. De toolbox zal bovendien in eerste instantie ontworpen worden voor ondernemingen (en hun partners) en andere organisaties die economische activiteiten ontwikkelen in het Belgisch rechtsgebied. Deze toolbox dient te zorgen voor duidelijke, volledige en schematische informatie over mensenrechtenverplichtingen van niet-statelijke actoren (ondernemingen en andere organisaties) in het kader van hun activiteiten, maar ook over hoe zij aan deze verplichtingen kunnen voldoen en hoe zij in het geval van een eventuele mensenrechtenschending verhaal en/of herstel kunnen voorzien voor de slachtoffers. De instrumenten die zullen worden opgenomen in de toolbox zijn onder meer: a. Mensenrechten Due Diligence en mensenrechten-effectenrapportering: voor ondernemingen en andere organisaties, maar ook ten opzichte van hun partners (toeleveringskettingen). b. Een operationeel klachtensysteem voor niet-statelijke actoren wanneer een mensenrechtenschending veroorzaakt is, om effectief verhaal en herstel aan de slachtoffers te bieden. c. Een checklist m.b.t. de naleving van mensenrechten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject