Linda Schools

Linda Schools

Contact

Stadscampus
Tel.
032654400
Prinsesstraat 16
2000 Antwerpen, BEL

Werkzaam als cultuurcoördinator bij de dienst Cultuur en evenementen van het departement SCS.

Alle studenten van Universiteit Antwerpen moeten kunnen genieten van alle mogelijke kunst en cultuuruitingen. Daarom wil de cultuurdienst voorwaarden scheppen opdat studenten zelfstandig en kritisch leren omgaan met het culturele aanbod, waardoor studenten een groter potentieel ontwikkelen en meer participeren aan cultuur. Dit bevordert een hechte samenleving. Cultuur is op deze manier een hefboom om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen.  

De cultuurdienst bouwt een kwalitatief aanbod uit, ontwikkelt en implementeert samenwerkingsverbanden en organisatievormen, en profileert zich als ondersteunende en organisatorische dienst.

De cultuurdienst hoopt tevens een draagvlak te creëren bij de culturele actoren en ook bij de interne diensten van Universiteit Antwerpen.

Tegelijker tijd moet de cultuurdienst de zichtbaarheid van Universiteit Antwerpen bevorderen en zorgen voor een algemene toegankelijkheid. Door allerlei projecten zoals het samenstellen van het Cookbook, tentoonstellingen, concerten,en het ondersteunen van studenteninitiatieven zoals CalaMARTes, koor, orkest, harmonie, en de theatergroep De Bromvlieg hoopt de cultuurdienst hieraan tegemoet te komen.