Unieke lignine-gebaseerde functionele oligomeren: een uitdagende route naar een duurzame biogebaseerde economie. 01/05/2018 - 30/04/2019

Abstract

In dit doctoraat zullen lignin-gebaseerde oligomeren, meer specifiek dimere componenten, bestudeerd worden. Door de complexiteit en heterogeniteit van de liginine mengsels is het zeer moeilijk om ligine componenten af te scheiden met gewenste functionaliteiten. Daarom zal de belangrijkste focus van dit doctoraat op de structuuropheldering en potentiële chemische modificatie van dimeren liggen, teneinde hun gebruik in verschillende toepassingsvelden mogelijk te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Valorisatie van Lignine door selectieve enzymatische afbraak, chemische katalyse en scheiding van innovatieve Bio-aromaten, VALIMATICS. 01/01/2018 - 30/06/2019

Abstract

The processing of biomass for food and non-food applications in the bioeconomy results in large amounts of lignocellulose based residues that are up to now nearly used. the slow degrading lignin component is up to now not used at all and offers a strong potential for the production of fossil-fuel like aromatic moleucles. These bio-based molecules can replace toxic components (e.g. bisphenolA) or dangerous processes (e.g. fosgene) in existing (or new) polymer applications. On top of it it can lead to more innovative and performant polymers with new characteristics. Therefore the Flemish partneers University Ghent (UGent) and University Antwerp (UA) will combine efforts woioth the Vietnamese partners INPC-VAST and HCM-CPEE to valorize the lignin fraction of rice straw by extracting it from the biomass and frament it into pehneolic or other aromatic compounds for fine chemistry and polymer chemistry. the strenght of the project results from a tandem hydrolysis via selective enzymes and chemical catalysts and the integration with a membrane based separation process. The enzymatic and chemical fragmentation will lead to new monomers, oligomers and small polymers mixtures (cross linkers, anti-oxidants, fillers, monomer building blocks etc.) that can be applied in several applications (wood panels, textile, tyres, inks, coatings, emulsifiers, polymers etc.).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Op zoek naar duurzame bouwblokken: de analytische weg naar een bio-aromatische samenleving. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit onderzoek zal zich richten op de gedetailleerde karakterisering van lignine hydrolyse en depolymerisatie mengsels. Door gebruik te maken van chromatografische technieken, zullen de vluchtige en oplosbare fracties van verschillende mengsels worden gekarakteriseerd. Het residu, de niet oplosbare fractie en zal verder worden onderzocht m.b.v. pyrolyse gekoppeld aan 2-dimensionele gaschromatografie met massa spectrometrische detectie. Verwacht wordt dat met de combinatie van krachtige analyse technieken, een grote stap voorwaarts kan worden gezet in de opheldering van de samenstelling van deze complexe mengsels.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Diels Ludo
 • Mandaathouder: Cremers Gerardus

Onderzoeksgroep(en)

Toepassing van de Sewage Plus technologie voor de behandeling van afvalwater in Vietnam. 01/12/2013 - 30/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

GREEN-TECH - Van grijs naar groen. Hoe de duurzaamheid van afvalwater en de behandeling van drinkbaar water verbeteren. 01/01/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hydrolyse van biopolymeren door enzymes geïmmobiliseerd op membranen en de integratie ervan in een membraamreactor. 01/02/2010 - 01/01/2014

Abstract

Het hoofddoel van dit project is de ontwikkeling van (bio)katalytische membranen en membraanreactoren voor de productie van fijnchemicaliën (chirale geneesmiddelen, antipathogenen, nutraceuticals) in zuivere vorm. Hierbij worden een aantal strategische routes gevolgd die toelaten om i) het massa en energiegebruik te optimaliseren, ii) de efficiëntie te verhogen, iii) enzymeverbruik te verlagen in iv) de vorming van afval te minimalizeren door de vorming van bijproducten te vermijden en in de plaats daarvan waardevolle co-producten te genereren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Membraanvervuiling in ondergedompelde membraanbioreactoren. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Doelstellingen - ontwikkeling van een online meetsysteem om het membraanvervuilingspotentieel van slib en slibfracties te karakteriseren; - studie van de mechanismen van membraanvervuiling in MBR; - identificatie van membraanfoulingcomponenten; - in kaart brengen van parameters die een invloed hebben op MBR-membraanfouling; - ontwikkeling van een geavanceerd controlesysteem op basis van de opgedane kennis rond membraanvervuiling en de on-line meetresultaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Valorisatie van organisch afval verdund met afvalwater via biotransformaties. 01/10/2008 - 30/09/2009

Abstract

Organisch afval is tot weinig nut en waarde voor onze samenleving. Door behandeling kunnen er echter waardevolle producten gerecycleerd worden of kan het gebruikt worden voor het opwekken van alternatieve energie. Het doel van dit project is het zoeken naar een geschikte methode om de fermentatie van organisch afval of biomassa te sturen in de richting van waardevolle producten, zoals vluchtige vetzuren. Daarnaast kan de omzetting van organisch afval gekoppeld worden met de anaerobe afvalwater zuivering voor het opwekken van alternatieve energie om alzo de energiebehoefte te compenseren. Het project laat toe inzicht te krijgen in multidisciplinaire domeinen met name in de recuperatie van waardevolle producten uitgaande van organisch afval verdund met huishoudelijk afvalwater.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Bepaling en berekening van grondwater polluent fluxen in het kader van risicobeoordeling. 01/01/2008 - 14/05/2012

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC) as tool for assessing oil-polluted soils: toxicity, degradability, mobility and remediation potential. 01/12/2006 - 30/11/2009

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Anaërobe biologische waterzuivering. 01/07/2005 - 30/06/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)