Maria-Luise Petrovic-Erfurth

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

VIB CMN - Moleculaire Neurogenomica

Expertise

  • (Vlieg)genetica, fosforsignalering, ziektemodellering, neurologische ontwikkeling en neurodegeneratie, CMT

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.