Marijke Van Der Auwera

Domeincoƶrdinator-diensthoofd

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • Gepensioneerd ATP met opdracht

Interne mandaten

Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.I.132
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032652236
marijke.vanderauwera@uantwerpen.be