Marjolein Van Ginneken

Aspirant FWO

Foto ID

Over Marjolein Van Ginneken

Metaalvervuiling vormt een bedreiging voor ecosystemen wereldwijd. De milieukwaliteitsnormen voor metalen zijn gebaseerd op klassieke laboratoriumtesten, waarbij een organisme wordt blootgesteld aan slechts één chemische stof zonder extra stressors. In de natuur echter komt een vervuilende stof zelden alleen voor. Combinaties van stoffen kunnen toxische effecten verergeren of juist verzwakken. Verder hebben organismen in de natuur wel te maken met andere stressors: predators, te weinig voedsel, temperatuurschommelingen... Ecologisch relevantere toxiciteitstesten zijn dus een must! 

Het doel van mijn project is het bestuderen van de gecombineerde effecten van natuurlijke stressors en metaalmengsels van cadmium, koper en lood op aquatische ongewervelden. Door het bestuderen van deze effecten op zowel individuen als hele populaties en gemeenschappen, begrijpen we de effecten van metalen in de natuur beter. Zo kunnen ecologisch relevantere monitoring strategieën en milieukwaliteitsnormen opgesteld worden.

Publicaties

Van Ginneken, M., De Jonge, M., Bervoets, L., & Blust, R. (2015). Uptake and toxicity of Cd, Cu and Pb mixtures in the isopod Asellus aquaticus from waterborne exposure. Science of The Total Environment, 537, 170-179.

Van Ginneken, M.*, Decru, E.*, Verheyen, E., & Snoeks, J. (2017). Morphometry and DNA barcoding reveal cryptic diversity in the genus Enteromius (Cypriniformes: Cyprinidae) from the Congo basin, Africa. European Journal of Taxonomy, 310. *Equally contributing authors

Van Ginneken, M., Blust, R., & Bervoets, L. (2017). How lethal concentration changes over time: Toxicity of cadmium, copper, and lead to the freshwater isopod Asellus aquaticus. Environmental Toxicology and Chemistry, 36, 2849-2854.

Van Ginneken, M., Blust, R., & Bervoets, L. (2018). Combined effects of metal mixtures and predator stress on the freshwater isopod Asellus aquaticus. Aquatic Toxicology, 200, 148-157.

Van Ginneken, M., Blust, R., & Bervoets, L. (2019). The impact of temperature on metal mixture stress: Sublethal effects on the freshwater isopod Asellus aquaticus. Environmental Research, 169, 52-61.

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • navorser

Contact

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
G.U.538
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032653532
Fax 032653497
marjolein.vanginneken@uantwerpen.be