Michel Kors

Post - doc navorser

Publicaties in de kijker

"Christ consumes the marrow out of our bones": corporeality in the mystical doctrine of John of Ruusbroec (*1293 - †1381)
Kors Michel M.  
Perspectiva Teologica - ISSN 0102-4469-52:2 (2020) p. 497-513
Citatielink
Het Groenendaalse verzamelhandschrift van Jan van Leeuwen (†1378). Addendum
Vandemeulebroucke E.   Kors Michel M.  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-89:1 (2018) p. 3-5
Studie en kritische tekstuitgave van Henricus Pomerius' De origine monasterii Viridis Vallis
Kors Michel M.  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-87:3-4 (2016) p. 227-331
Willem Jordaens' Planctus super obitu fratris Iohannis de Speculo
Kors Michel M.  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-87:3-4 (2016) p. 332-344
Het Groenendaalse verzamelhandschrift van Jan van Leeuwen (†1378). Codicologisch- filologische analyse en reconstructie van hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 138
Vandemeulebroucke Eva   Kors Michel M.  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-87:3-4 (2016) p. 359-408

Volledige bibliografie van deze auteur