Michiel Meijer

Postdoctoraal Onderzoeker FWO

Foto ID

Over Michiel Meijer

FILOSOFIE ALS HERBETOVERING: ETHIEK EN ONTOLOGIE IN EEN ONTTOVERDE WERELD

 

In mijn postdoc onderzoek ik de waarde van het concept van “herbetovering” (reenchantment) voor het debat tussen naturalisten en niet-naturalisten in de hedendaagse metaethiek.

 

Impliciet kwam dit onderwerp al aan bod in mijn doctoraat over Charles Taylors Filosofie van Sterke Waardering, over de verschillende wijzen waarop Taylor hermeneutisch verdedigt dat ons morele denken en handelen buiten het bereik van de empirische wetenschappen vallen. Aan het einde van mijn doctoraatsthesis concludeer ik dat Taylors positie ten aanzien van het ontologische gehalte van onze morele overtuigingen de nodige lacunes bevat, maar dat zijn vraag naar de ontologische implicaties van onze ethische opvattingen zeker de moeite van het onderzoeken waard is.

 

Tegen deze achtergrond werk ik momenteel aan een nieuwe monografie met als werktitel Taking Reenchantment Seriously: Ethics and Ontology in a Disenchanted World. In dit werk ontwikkel ik een nieuwe benadering van ethiek op basis van hedendaagse theorieën die op verschillende manieren pleiten voor “herbetovering” in de moraalfilosofie, in de filosofische antropologie en in de ontologie. Mijn visie is gebaseerd op morele theorieën die uitgaan van de centrale rol van het subject voor het inzicht in waarden als eigenschappen in de wereld (bijv. John McDowell, David Wiggins, Charles Taylor, en Akeel Bilgrami) en is tegelijk een kritiek op populaire “robuust realistische” vormen van niet-naturalisme (zoals uitgewerkt door metaethici als Russ Shafer-Landau, William FitzPatrick, en David Enoch).

 

Kernwoorden: metaethiek, herbetovering, niet-naturalisme, moreel realisme, morele fenomenologie, morele ontologie.

 

Academia: https://antwerp.academia.edu/MichielMeijer

 

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • post - doc navorser FWO

Contact

Stadscampus
Rodestraat 14
S.R.110
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654342
michiel.meijer@uantwerpen.be