Michiel Meijer

Postdoctoraal Onderzoeker FWO

Foto ID

Over Michiel Meijer

Realisme zonder reïficatie: het humane model van moreel inzicht

De ervaring van morele waarde is cruciaal voor ons begrip van menselijk handelen. Sinds de opkomst van het modern-wetenschappelijke wereldbeeld is het echter steeds complexer geworden om deze ervaring te verklaren. Veel filosofen zijn sceptisch ten aanzien van louter wetenschappelijke verklaringen van moraliteit maar aarzelen ook om niet-wetenschappelijke morele theorieën te omarmen. Het doel van dit project is om deze impasse te doorbreken door een nieuw model van moreel inzicht te ontwikkelen dat de ervaring centraal stelt.

Het “humane” model vertrekt van het idee dat het verkrijgen van moreel inzicht minstens ten dele neerkomt op het verkrijgen van een dieper inzicht in onszelf. Tegelijk poogt dit model recht te doen aan de ervaring dat morele waarde niet slechts van de mens afhangt maar veeleer haar bron vindt in de wereld zelf. Een theorie die deze ervaring serieus neemt zal dus een uitspraak moeten doen over zowel de aard van de mens als de ons omringende werkelijkheid. 

Vanuit de stelling dat metaethische benaderingen hun greep op deze problematiek verliezen door een te eenzijdige focus op morele oordelen richt dit project zich primair op het ontwikkelen van een humane benadering van ethiek die moraliteit eerst en vooral begrijpt in termen van onze menselijke sensibiliteit ten aanzien van de wereld. Deze aanpak is vernieuwend omdat het een alternatief theoretisch kader biedt dat de huidige patstelling in de metaethiek tussen naturalisme en niet-naturalisme opheft.

 

Kernwoorden: ethische theorie, filosofische antropologie, hermeneutiek, sociale theorie, metaethiek, moreel realisme.

 

Academia: https://antwerp.academia.edu/MichielMeijer

 

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • post - doc navorser FWO

Contact

Stadscampus
Rodestraat 14
S.R.110
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654342
michiel.meijer@uantwerpen.be