Michiel Meijer

Postdoctoraal Onderzoeker FWO

Foto ID

Over Michiel Meijer

Moreel Realisme Zonder Morele Feiten:

Een Hermeneutische Verdediging van Niet-Naturalisme

 

In mijn postdoc onderzoek ik de waarde van een hermeneutische benadering van ethiek voor het debat tussen naturalisten, niet-naturalisten en aanhangers van de vergissingstheorie (error theory) in de hedendaagse metaethiek.

 

Impliciet kwam dit onderwerp al aan bod in mijn doctoraat over Charles Taylors Filosofie van Sterke Waardering, over de verschillende wijzen waarop Taylor hermeneutisch verdedigt dat ons morele denken en handelen buiten het bereik van de empirische wetenschappen vallen. Aan het einde van mijn doctoraatsthesis concludeer ik dat Taylors positie ten aanzien van het ontologische gehalte van onze morele overtuigingen de nodige lacunes bevat, maar dat zijn vraag naar de ontologische implicaties van onze ethische opvattingen zeker de moeite van het onderzoeken waard is.

 

Tegen deze achtergrond ontwikkel ik in mijn huidige onderzoek een hermeneutische verdediging van ethisch niet-naturalisme op basis van het werk van John McDowell, David Wiggins en Charles Taylor, die tegelijk een kritiek is op “robuust realistische” vormen van niet-naturalisme (zoals uitgewerkt door metaethici als Russ Shafer-Landau, William FitzPatrick en David Enoch).

 

Kernwoorden: metaethiek, hermeneutiek, niet-naturalisme, moreel realisme, morele fenomenologie, ontologie, epistemologie.

 

Academia: https://antwerp.academia.edu/MichielMeijer

 

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • post - doc navorser FWO

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 18
S.D.422
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654342
michiel.meijer@uantwerpen.be