Michiel Meijer

Postdoctoraal Onderzoeker FWO

Foto ID

Over Michiel Meijer

ETHIEK MET OF ZONDER ONTOLOGIE: HET DEBAT TUSSEN TAYLOR EN PUTNAM

In mijn postdoctoraal onderzoek ga ik in op de relatie tussen ethiek en ontologie in een wetenschappelijk tijdperk. Impliciet kwam dit onderwerp al aan bod in mijn doctoraat over Charles Taylors doctrine van sterke waardering (te raadplegen via http://hdl.handle.net/10067/1340930151162165141), waarin Taylor op hermeneutische wijze verdedigt dat ons morele denken en handelen buiten het bereik van de empirische wetenschappen vallen. Aan het einde van mijn doctoraatsthesis concludeer ik dat Taylors positie ten aanzien van het ontologische gehalte van onze morele overtuigingen de nodige lacunes bevat, maar dat zijn vraag naar de ontologische implicaties van onze ethische opvattingen zeker de moeite van het onderzoeken waard is.

Hoewel ontologische vragen – vragen over wat bestaat en de aard van de werkelijkheid – steeds vaker opduiken in filosofische debatten wordt de term “ontologie” zelden duidelijk gedefinieerd. Bovendien wijzen sommige filosofen ontologische vragen af als zinloos, incoherent of illusoir, vanuit het idee dat ontologische theorieën hun beste tijd wel hebben gehad. Zo wordt de vraag naar de ontologie achter onze ethische uitspraken vaak verworpen als een pseudoprobleem. Tegen deze achtergrond stel ik de volgende vragen centraal:

(1) Wat is de status van “ontologie” in een verwetenschappelijkte wereld?

(2) Betekent deze status dat ontologische uitspraken juist binnen of buiten de filosofische reflectie op ethiek moeten worden gehouden?

Ik onderzoek deze vragen door Taylors doctrine van sterke waardering te confronteren met Hilary Putnams pragmatische benadering van ethiek. Enerzijds beweren beide filosofen dat essentiële kenmerken van het menselijk leven – vooral morele kenmerken – precies verdwijnen zodra we een wetenschappelijke houding aannemen. Anderzijds zijn Taylor en Putnam het volstrekt oneens over het belang van ontologische reflectie voor de hedendaagse moraalfilosofie.

Kernwoorden: Charles Taylor, Hilary Putnam, ethiek, ontologie, hermeneutiek, pragmatisme, naturalisme.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7776-8075

Academia: https://antwerp.academia.edu/MichielMeijer

 

 

 

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • post - doc navorser FWO

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 18
S.D.422
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654342
michiel.meijer@uantwerpen.be