Miriam Ayuso Hernando

Doctor assistent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Toegepaste diergeneeskundige morfologie

Expertise

  • Genexpressie, productie van recombinante eiwitten, histomorfologie, eiwitbepaling, enzymactiviteit, oxidatieve stress in celcultuur, varkensvoeding, varkensprestaties, vleeskwaliteit, vetmetabolisme, intestinale ontwikkeling in het neonatale varken

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.