Voorspellende biomarkeranalyse bij standaard mCRC KRAS patiënten die in een eerste fase met Erbitux (Cetixumab) werden behandeld in combinatie met traditionele chemotherapie binnen de dagelijkse klinische praktijk in België . 01/09/2013 - 31/08/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)