Nele Michels

Docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • Onderzoek van Medisch Onderwijs - PhD thesis: Portfolio leren- en toetsen op de werkplek: ontwikkeling, betrouwbaarheid en validiteit. Onderzoek naar een competentie-gericht portfolio dat wordt gebruikt in het stagejaar geneeskunde (2de en 3de master). Bijkomend werd een gevalideerde vertaling en bewerking gemaakt van de CanMEDS competenties (CCBI of CanMEDS Competency Based Inventory). - Ontwikkeling en onderzoek naar les-pakket consultvoeren (master geneeskunde) - Onderzoek m.b.t. burn out/welzijn van studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding - Internationaal onderzoek naar studiekeuze huisartsgeneeskunde en tekort aan Huisartsen (Europa) - Educational training requirements for general practice/family medicine specialty training: recommendations for trainees, trainers and training institutions - "Goed leven" door ge├»ntegreerde gezondheidszorg: optimaliseren van de interculturele samenwerking in rurale gebieden in Ecuador.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.