Nelia Van Briel

Domeincoördinator

Foto ID

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Interne mandaten

Contact

Stadscampus
Venusstraat 35
S.Ve35.304
2000 Antwerpen
België
Tel. 032654971
nelia.vanbriel@uantwerpen.be