Onderzoeksgroep

Overheid en Recht

Expertise

Publicaties, voordrachten, seminaries, (begeleiden en uitvoeren) onderzoeksprojecten en onderwijsondersteuning op het vlak van fiscaal recht (in het bijzonder: de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling, algemene principes van belastingrecht, lokale belastingen, gezinsfiscaliteit)

Steunpunt Fiscaliteit en Begroting (2012-2015). 17/10/2014 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. In het bijzonder de fiscale gevolgen van de zesde hervorming op het gebied van de personenbelasting alsook de hervorming van de successierechten komen daarbij aan bod.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)