Nicole Plets

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Overheid en Recht
Persoon en vermogen

Expertise

  • Publicaties, voordrachten, seminaries, (begeleiden en uitvoeren) onderzoeksprojecten en onderwijsondersteuning op het vlak van fiscaal recht (in het bijzonder: de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling, algemene principes van belastingrecht, lokale belastingen, gezinsfiscaliteit)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.