Nicole Plets

Hoofddocent

Publicaties in de kijker

Handboek personenbelasting 2017
Maes Luc   Plets Nicole  
Mechelen, Wolters Kluwer, 2017,1878 p.
Citatielink
De regionalisering van de personenbelasting na de zesde staatshervorming (voorafgaande titel)
Plets Nicole  
Handboek personenbelasting 2017 / Maes, Luc [edit.]; et al.-p. 1-38
Citatielink
Zin en onzin van een Vlaamse decretale verankering van de gewestelijke opcentiemen in de personenbelasting
Peeters Bruno   Plets Nicole   Smet Rik  
Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465-10 (2015) p. 4-12
Citatielink
Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezinsgeïntegreerde ouderenzorg
Peeters Bruno   Plets Nicole   Smet Rik  
Antwerpen, Antwerp Tax Academy en Vlaamse Gemeenschap - Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, 2015,59 p.
Citatielink
Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming : nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward
Peeters Bruno   Plets Nicole  
Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465-4 (2014) p. 5-44
Citatielink
De fiscale behandeling van betaalde en ontvangen onderhoudsgelden in de personenbelasting
Plets Nicole  
Samenlevingsvormen & recht : huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen : vijfde Antwerps Juristencongres-p. 155-238
Citatielink
Polders en wateringen
Plets Nicole  
Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN 1373-0460-3 (2000) p. 99-127

Volledige bibliografie van deze auteur