Foto ID

Volg Patricija op

Over Patricija Kara De Maeijer

ir. Patricija Kara De Maeijer studeerde, twee jaar eerder dan gebruikelijk, in 2004 af als ir. Burgerlijk Ingenieur bouwkunde. De 1ste master thesis werd in 2003-2004 uitgevoerd in het onderzoeksgebied van composietmaterialen en structuren “Composiet verharde schaaloptimalisatie onder axiale drukbelasting”. Tijdens de studies in de periode van 1999-2004 liep Patricija stage in verschillende constructiebedrijven. Van 2004 tot 2016 werkte ze als ingenieur in verschillende Europese landen. Dit naast haar job als lesgever en navorser aan Riga Technische Universiteit van 2007 tot 2016. Gezien haar ervaring werd ze verkozen als lector in 2011. Ze gaf de basiscursus in bouwmaterialen in het Lets en Engels en de praktijklessen voor betonstudie, basiscursus bouwmaterialen, en bouwchemie. Tevens begeleide ze 29 master- en bachelor proeven. In 2011-2012 volgde ze bijkomende kwalificatie-cursussen Burgerlijk Ingenieur en studeerde ze af als gekwalificeerd ir. Burgerlijk Ingenieur bouwkunde. Haar 2de masterthesis werd in 2011-2012 uitgevoerd in het onderzoeksgebied bouwmaterialen en producten “Nanobeton productie technologieën. Toepassing van suspensie van fluorescerende lamp glas afval in beton”. In 2013 droeg ze bij aan een Europees patent met patentnummer EP2837609A1.

Sinds December 2016 is ze navorser aan de Universiteit Antwerpen in de onderzoeksgroep EMIB (Energy and Materials in Infrastructure and Buildings), RERS (Road Engineering Research Section). Patricija doet onderzoek voor verschillende industriële projecten tezamen met belangrijke partners in de Belgische weginfrastructuur - Havenbedrijf Antwerpen NV, NYNAS, Agentschap Wegen en Verkeer en Willemen Infra NV. Samenwerking met Value Ash Technologies NV en VITO NV binnen onderzoeksproject VASH, VLAIO MIP-COOP + (2016-2019): classificatie van vliegas in waardevolle hulpbronnenstromen door middel van EMC. Ze begeleide in de Universiteit Antwerpen reeds 3 masterproeven.

In 2017 startte Patricija haar PhD project in het onderzoeksgebied duurzame asfaltverhardingen voor zwaar belaste wegdekken. Dit PhD onderzoeksproject wordt uitgevoerd in het kader van een gezamenlijk project “Duurzame asfaltverhardingen voor zwaar belaste wegdekken” tussen de Universiteit van Antwerpen en de Havenbedrijf Antwerpen NV in samenwerking met Com&Sens, FBGS and Agentschap Wegen en Verkeer. Dit project wordt gefinancierd door de Antwerpse Haven, RERS en het onderzoeksfonds van de Universiteit van Antwerpen binnen het project BOF/STIMPRO/36539 “Ontwikkeling van een nieuwe optische signaalverwerkingmethode om vervormingen in de asfaltconstructie te analyseren met behulp van Fiber Bragg technologie met het oog op het ontwerpen van een nieuw asfaltmodel” tussen de RERS en de Op3Mech onderzoeksgroep. Dit PhD-project bevat teven het allereerste Braggvezelsensoren (FBG) meetsysteem voor het monitoren van de duurzaamheid van zwaarbelaste wegdekken. Een eerste FBG meetsysteem prototype in asfalt is geïnstalleerd in samenwerking met Com&Sens in het testtraject-demonstratie-project CyPaTs (Cycle Pavement Technologies) in September 2017. Ditzelfde geavanceerde system is als een uniek concept voor het monitoren van zwaarbelaste asfalt wegdekken in samenwerking met Com&Sens geïnstalleerd in een testtraject in de haven van Antwerpen in Juni 2019. Meer info over dit PhD-project vind je hier terug.

Sinds 2013 is Patricija een actief lid van of RILEM (Internationale vereniging van labo’s en experten in constructiematerialen, systemen en structuren) en van verschillende RILEM Technische Commissies:

  • TC 219-ACS - Alkali aggregate reaction in concrete structures: performance testing and appraisal;
  • TC 225-SAP - Application of super absorbent polymers in concrete construction;
  • TC 258-AAA - Avoiding alkali aggregate reactions in concrete - Performance based concept;
  • TC 260-RSC - Recommendations for use of superabsorbent polymers in concrete construction;
  • TC 268-SIF - Surface delamination of concrete industrial floors;
  • TC 264-RAP - Asphalt pavement recycling (Task Group 1 - Cold recycling, Task Group 3 - Asphalt binder for recycled asphalt mixtures);
  • TC 272-PIM - Phase and interphase behaviour of bituminous materials (Task Group 3 - Pavement multilayer system);
  • TC 279-WMR - Valorisation of waste and secondary materials for roads (Task Group 1.2 - Asphalt binder additives (Crumb rubber);
  • TC 280-CBE – Multiphase characterization of cold bitumen emulsion materials.

Patricija een gast redacteur van de Special Issue "Recent Advances and Future Trends in Pavement Engineering" van het tijdschrift Infrastructures. Infrastructures (ISSN 2412-3811) is een internationaal wetenschappelijk peer-reviewed open access-tijdschrift over infrastructuren die driemaandelijks online door MDPI wordt gepubliceerd. Geïndexeerd in SCOPUS.

Belangrijkste onderzoeksgebieden: toepassing van Braggvezelsensoren voor het monitoren van wegdekken in real-time; zwaarbelast-wegdek ontwerp; betontechnologie; recyclage van industrieel afval en bijproducten; milieubeheer.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • navorser

Contact

Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171
G.Z.250
2020 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032658851
patricija.karademaeijer@uantwerpen.be