Welkom op mijn persoonlijke pagina!

Over mezelf

Ik vervoegde op 1 april dit jaar de UAntwerpen als Onderzoeksleider van het OnderzoeksExcellentieCentrum Microbial Systems Technology (MST) dat 6 teams omvat. MST opereert in de Faculteit Wetenschappen en omvat de labo's ECOBE-prof. Meysman, IMPRES-prof. Beemster en PLECO-prof. Verbruggen (Biologie), ENdEMIC-prof. Lebeer en DuEL-prof. Vlaeminck-(BioIngenieursWetenschappen) en Adrem-prof Laukens (Computerwetenschappen).

Sinds 2010 ben ik verbonden als professor aan het Centrum voor Miliekunde van de Universiteit Hasselt. Ik geef er les over systeemtoxicologie, moleculaire toxicologie, alsook ontwikkeling van biomerkers van detectie en preventie. Daarnaast is er ook wetenschappelijke interactie met prof. Nawrot in de context van de Environage geboortecohorte.

Ik werkte van 2007 tot 2020 als projectverantwoordelijke bij VITO, Flanders’ research and technology organization on cleantech and sustainable development. Binnen de Health Unit was ik verantwoordelijk voor onderzoeksprojecten in domein van preventieve geneeskunde en medische technologieën, en in het bijzonder cardiovasculaire fysiologie en epidemiologie. De laatste jaren werkte ik als teamleider van MONA dat een focus had op machine learning en artificiële intelligentie voor medische toepassingen (screening en diagnose), vooral in het domein van oftamologie met gebruik van retinale beeldvormingstechnieken. Een MONA spin-off traject wordt momenteel verder geëxploreerd.

Van 2001 tot 2007 was ik eerst postdoc, nadien wetenschappelijk medewerker en teamleider aan het StudieCentrum voor Kernenergie (SCK). Ik was verantwoordelijke voor life science projecten en projecten in samenwerking met de Europese RuitemvaartOrganisatie (ESA) en Principal Investigator van spaceflightexperimenten aan boord van het Internationaal RuimteStation (ISS). In 2001 had ik een positie als postdoc aan de Universiteit Antwerpen.

Ik haalde de graad van PhD in Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent in het jaar 2000 met mijn werk rond microbiële ecologie van het menselijke spijsverteringsstelsel. Ik combineerde bioreactor technologie en microbiële expertise om de Simulator of the Human Intestinal System (SHIME) te valideren. Het werk gebeurde in samenwerking met verschilende industriële partijen en ontving financiële support van Procter & Gamble. Ik haalde de graad van Master of Science in Bio-Engineering met major Organische Scheikunde en Industriële Biotechnologie in het jaar 1996.

In mijn professionele carrière werkte ik in multidisciplinaire teams en superviseerde en coachte flexibele onderzoeksteams. Sinds juli 2020 ben ik auteur van 100+ peer-reviewed publicaties in Web of Science en 3 patent applicaties.