Patrick Storme

Patrick Storme

Contact

Stadscampus
Blindestraat 9
2000 Antwerpen, BEL

Biografie

Patrick Storme studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen met een master in juweelontwerpen en edelsmeedkunst. Daarna werkte hij gedurende zes jaar mee aan de reconstructie van het 13de eeuwse schrijn van St-Gertrudis (Nijvel), wat grotendeels verwoest werd tijdens WO II.  Hierdoor werd de interesse gewekt in historische goud- en zilversmeedtechnieken en meer bepaald de conservatie-restauratie van metalen objecten.  Hij stichtte in 1990 mee de conservatie-afdeling aan de Koninklijke Academie, waar hij verantwoordelijk was voor het atelier 'metalen'.  De aangeboden studies evolueerden door de jaren heen door systematisch het vak van edelsmeedkunst te verbinden met academisch onderzoek.  In 2013 werd de opleiding een deel van de Universiteit Antwerpen, waarbij een doctoraatstraject werd aangevat.  Dit werd inmiddels met succes afgerond met de thesis 'Historische koper- en loodlegeringen in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen'.  De voornaamste doelstelling als conservator-restaurator is de functie als intermediair tussen het ambacht van edelsmeedkunst en historisch-analytisch wetenschappelijk onderzoek met een finaal doel in de conservatie van erfgoed.

Onderzoek

Het onderzoeksluik bestaat uit het bestuderen van historische loodlegeringen zoals bijvoorbeeld te vinden zijn in de drukletters van het Museum Plantin-Moretus, in orgelpijpen of in rozetten van clavecimbels.  Het niet-destructief kunnen meten van de samenstelling van deze objecten en de relatie leggen met corrosie, moet conservatoren, restauratoren en collectiebeheerders toelaten om gefundeerde beslissingen te nemen in functie van preventieve of laag-invasieve conserveringsmaatregelen.

Een ander topic is de toepassing van atmosferische plasmatoortsen voor specifiek gebruik in de conservatie op erfgoed objecten. De deelname aan het Europese FP7 PANNA-project heeft hier een grote rol in gespeeld. Verdere ontwikkeling van deze techniek voor oppervlaktereiniging en -bescherming op diverse materialen is een speerpunt van de onderzoeksgroep Erfgoed en Duurzaamheid. Een operationele atmosferische plasma-unit is beschikbaar voor proeven en voor het uitvoeren van reinigingen op kunstvoorwerpen.

Afdeling

Statuut & functies

Onderwijzend Personeel 3 - HO

  • Docent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat