Paul Van Royen

Gewoon hoogleraar, Vakgroep Onderzoeksgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg

Even voorstellen

Prof. Paul Van Royen is gewoon hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van het onderwijsproject IPSIG. Hij was  decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Antwerpen) van 2012 tot 2018. Hij heeft meer dan 250 publicaties,  geeft les in modules van de basisopleiding geneeskunde  (opleidingsonderdelen Huisartsgeneeskunde, Evidence Based Medicine) maar ook in verschillende masteropleidingen. Jarenlang is hij actief lid van talrijke onderwijsgremia. Hij is betrokken in verschillende onderzoeksprojecten, onder meer verschillende Europese projecten, binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, op topics van luchtweginfecties en het voorschrijven van antibiotica, medische besliskunde, medische opleiding, gezondheidszorgorganisatie en hanteren van gegevens in de gezondheidszorg.  Als huisarts in Antwerpen Centrum (http://www.korteklaren.be )en als verantwoordelijk bestuurder van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, heeft hij een nauw contact met het hele werkveld van de gezondheidszorg. 

In zijn vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, heeft hij een onderzoeksgroep ontwikkeld met een sterke expertise in kwalitatief onderzoek en eerstelijnsonderzoek.. Hij is daarnaast ook  coördinator van het Praktijkrichtlijnenproject voor de eerste lijn in België, binnen EBPracticeNet en CEBAM. 

Paul Van Royen is voorzitter van de Koninlijke Artsenvereniging van Antwerpen http://www.karva.be/een-nieuwe-voorzitter/