Onderzoeksgroep

Economie

Expertise

dynamic optimization in economics and operations research

Investeringen in publiek transport: een rëele optie benadering 01/01/2018 - 31/12/2021

Abstract

Bestaande reele optiemodellen evalueren het effect van onzekerheid op de timing van investeringen in publiek transport. Het project bestudeert het gedrag van een investeerder in publieke transportinfrastructuur die tracht de welvaart te optimaliseren en contrasteert dit met een winstmaximaliserende investeerder. Een sequentieel reeel optiemodel wordt ontwikkeld om na te gaan hoe onzekerheid betreffende de vraag naar publiek transport de optimale capaciteit en de optimale timing beinvloedt, en hoe dit op zijn beurt effect heeft op de vraag naar publiek transport. Dit laatste element is nieuw in de literatuur over reele opties. Hierdoor zal het project de state of the art in dit domein verschuiven; bovendien draagt het project bij aan de discussie betreffende de liberalisering van het openbaar vervoer. Tenslotte merken we op dat de samenwerking tussen de universiteiten van Antwerpen, Hasselt, Tilburg en de Norwegian University of Science and Technology een sterk team genereert in het domein van toepassing van reele optietheorie op publiek transport. diesntverleing in publiek transport.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Cooperatieve reële opties in een milieu-economische context. 01/10/2016 - 14/09/2020

Abstract

Cooperatieve reële opties in een milieu-economische context worden bestudeerd in dit project. Reele opties houdt in dat het raamwerk zowel een dynamische als een stochastische dimensie heeft. vernieuwend is het cooperatieve aspect, waarbij verschillende bedrijven samen werken en een kodus gevonden dient te worden om de revenuen onderling te verdelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Implicaties van reële optie theorie voor industriële organisatie en competitiebeleid. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Strategische investering onder onzekerheid: toetreding en fusies. 01/01/2007 - 31/12/2009

Abstract

Dit project incorporeert de literatuur van reële opties in de speltheoretische Iiteratuur. Op deze manier bekomen we een veel rijkere beschrijving van optimaal investeringsgedrag. We onderzoeken de beslissingen van (i) bedrijven om tot een bepaalde markt te te treden; (ii) gevestigde ondernemingen om toetreding tegen te gaan, te blokkeren, of toe te laten. Eveneens bestuderen we de prikkels van bedrijven om te fuseren met de bedoeling om nieuwe onontgonnen markten te betreden. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de effecten van onzekerheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Endogene coalitievorming in onderzoek en ontwikkeling : standaardisatie en creatie van nieuwe markten. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Dit onderzoeksproject dient een studie te verrichten op het gebied van endogene coalitievorming van innoverende bedrijven, die investeren in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Doelstellingen : Wij willen de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: i) Welke zijn de optimale strategieën van de bedrijven, die mogelijkheid hebben om een nieuwe standaard te creëren? ii) Is standaardisatie een prikkel of een ontmoediging voor innovatie en welke zijn de voorwaarden hiervoor? iii) Zijn er meerdere standaardallianties mogelijk en leidt dit tot een stabiele markt? iv) Is een grote standaardalliantie met een oude technologie/product efficiënter dan meerdere standaardallianties met (een) nieuw(e) technologie(ën)/product(en)? v) Hoe beïnvloeden de strategieën voor standaardcreatie van de bedrijven de welvaart in de economie?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Toetreding, accommodatie en fusies onder onzekerheid. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Uit standaard leerboeken in de industriële organisatie (zie bijvoorbeeld Tirole (1988)) blijkt dat de analyse van effecten van onzekerheid binnen dit gebied nog onontwikkeld is Dit project heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. Er zal gebruik gemaakt worden van reële optie theorie. Dit is een relatief nieuw concept bedoeld om investeringen van ondernemingen te evalueren waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de onomkeerbaarheid van de meeste investeringen en met de onzekerheid van de economische omgeving waarbinnen deze beslissingen genomen worden. Tot nu toe worden binnen de reële optie theorie vooral eenbeslissers modellen beschouwd waarbij ondernemingen opereren in een monopolie of een markt met volledige concurrentie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Optimale dynamische investeringsstrategieën op gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) van concurrerende ondernemingen in een omgeving van technologische en marktonzekerheden. 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Doelstelling van dit onderzoeksproject is de bestaande literatuur op gebied van strategische O&O-investeringen van concurrerende bedrijven in een onzekere technologische en marktomgeving zowel theoretisch als empirisch uit te breiden. Theoretisch wordt een speltheoretische benadering gebruikt om dynamische concurrentiestrategieën van bedrijven te bestuderen. Dit impliceert dat optimaal dynamisch O&O-gedrag wordt bepaald door rekening te houden met het gedrag van concurrenten, met de mogelijkheid van coalitievorming en met het onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Bijgevolg zal het dynamisch oligopoliemodel geanalyseerd worden. Empirisch hebben we de volgende doelstellingen: i) O&O-investeringen en innovatieve productiestrategieën analyseren voor Belgische bedrijven (door middel van de analyse van paneldata voor bedrijven);

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)