Onderzoeksgroep

De motivationele drijfveren van ontluikende KMO internationalisatie. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Internationalisering van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (kmo's) kan een grote bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van een land. Het is echter onduidelijk waarom sommige kmo's (met succes) internationaliseren, terwijl anderen enkel actief zijn op de binnenlandse markt. Dankzij dit project trachten we beter te begrijpen welke motivationele drijfveren verklaren of een ondernemer wens te internationaliseren, en of hij / zij in staat is om dit doel daadwerkelijk te bereiken. Heeft bijvoorbeeld een ondernemer die graag invloed wil uitoefenen op anderen (en dus lager scoort op het machtsmotief) hogere internationaliseringsambities? Om hier een antwoord op te bieden, erkennen we in dit project het bestaan ​​van twee motiverende systemen: Een expliciet en een impliciet systeem. Het impliciete systeem werkt buiten iemands bewustzijn en controle, en het expliciete systeem functioneert op een bewust niveau. Naast de impact van dergelijke persoonlijkheidsaspecten, hebben we eveneens aandacht voor bedrijfs- en omgevingskenmerken. Op die manier wensen we geïntegreerde 'fit'-configuraties van impliciete / expliciete persoonlijkheidsprofielen en omgevingskenmerken te ontwikkelen, die leiden tot effectief internationaliseringsgedrag (en de daarop volgende internationale prestaties). Om dit te meten gebruiken we computergestuurde impliciete associatietesten, en sturen we op maat gemaakte enquêtes uit. Bovendien gebruiken we secundaire informatie uit bestaande databases. Het combineren van deze verschillende databronnen zorgt ervoor dat we de factoren die een invloed hebben op het internationaliseringsgedrag van een kmo, en de daadwerkelijke internationaliseringsprestaties, kunnen ontrafelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject