Piet Lombaerde

Vrijwillig medewerker

Publicaties in de kijker

Les aménagements hydrauliques du Parc du Coudenberg à Bruxelles
Lombaerde Piet  
La fabrique du jardin à la Renaissance / Salamagne, Alain [edit.]-p. 173-185
Citatielink
Piramides aan de voet van de Spaanse omwalling van Antwerpen : hoogstandjes van steensnede uit de 16de eeuw
Lombaerde Piet  
Monumenten, landschappen & archeologie - ISSN 0770-4984-38:3 (2019) p. 6-23
Citatielink
Antwerpen als laboratorium : architectuur en stedenbouw in de Nederlanden en Europa (zestiende - begin zeventiende eeuw)
Lombaerde Piet  
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 247-269
Citatielink
Antwerp as a laboratory for architecture and urban planning (sixteenth and early seventeenth centuries)
Lombaerde Piet  
Nothing will come of nothing : science & education in Antwerp since 1500-p. 247-269
Citatielink
[Een] academie, hooge-schole ofte universiteit voor jongelingen die zich in de vestingbouw wensen te bekwamen (zestiende-negentiende eeuw)
Lombaerde Piet  
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 269-287
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur