Onderzoeksgroep

Evaluatie van het lokale waterbeleid (in het kader van het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen MIRA-BE 2005). 01/03/2005 - 15/07/2005

Wetenschappelijke analyse van de vernieuwingen in de beleidsvoering rondom natuurontwikkeling in Vlaanderen. Onderzoek naar meer interactieve vormen van beleidsvoering met het oog op participatie, acceptatie en legitimiteit. 01/09/2002 - 31/08/2003

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Uitwerking van twee MIRA-BE-syntheseteksten over de beleidsthema's 'Milieuvergunning' en 'Gemeenten en afvalzuivering'. 24/07/2002 - 15/06/2003

  Abstract

  De opdracht omvat de uitwerking van twee hoofdstukken voor het eerste beleidsevaluatieve milieurapport in Vlaanderen (MIRA-BE 2003), m.n.: -hoofdstuk 1: evaluatie van de milieuvergunningverlening in Vlaanderen (gevalstudie bedrijfsafvalwater); -hoofdstuk 2: de gemeenten en de uitbouw van infrastructuur voor afvalwaterzuivering. De inhoud van beide hoofdstukken zal gebaseerd worden op uitgebreid onderzoek naar voornoemde beleidsthema's, waarvan de resultaten gebundeld worden in onderzoeksrapporten. Op basis van deze onderzoeksrapporten worden toegankelijk geschreven samenvattingen opgesteld volgens de structuur en de opzet beschreven in het document `startnota MIRA-BE 2003' (juni 2002).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Uitwerking MIRA-BE onderzoeksrapport mbt 'De gemeenten en de uitbouw van infrastructuur voor waterzuivering'. 24/07/2002 - 01/05/2003

   Abstract

   Deze opdracht omvat beleidsevaluatief onderzoek naar de uitbouw van infrastructuur voor afvalwaterzuivering en de rol van de gemeenten daarin. Het onderzoek gaat na welke de blokkades zijn die maken dat de gemeentelijke overheden te weinig werk maken van de uitbouw van niet-prioritaire rioleringen. Bovendien wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden genomen om deze blokkades weg te nemen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. 15/07/2002 - 14/01/2004

    Abstract

    Opstellen van een korf van indicatoren voor het meten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen Methodiek voor evaluatie van beleid inzake maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Steunpunt Milieubeleidswetenschappen (2001-2006). 01/10/2001 - 31/12/2006

    Abstract

    Theoretisch en empirisch onderzoek milieubeleid Valoriseren expertise Bundelen expertise uit verschillende disciplines Opleiden jonge onderzoek(st)ers

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)