Pieter Mampuys

Doctoral-Assistant

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Organische synthese (ORSY)

Expertise

  • De expertise van de ORSY groep situeert zich in het domein van organische synthese, homogene katalyse, multi-component chemie, foto-redox katalyse en duurzame chemie. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe synthesemethoden wordt getracht om de nieuwe methoden zo duurzaam mogelijk te maken.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.