Raymond Harder

Gastprofessor en onderzoeker

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

  • Impact van technologie en nieuwe media op journalistiek Het ontstaan en de verspreiding van nieuwsverhalen Discriminerend taalgebruik online.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.