Renske Van Nie

Navorser (doctoraatstudent)

Foto ID

Over Renske Van Nie

Renske van Nie haalde haar BA Duitse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden. Tijdens een verblijf aan de Humboldt Universität in Berlijn ontdekte ze haar liefde voor middeleeuwse religieuze literatuur en specialiseerde zich uiteindelijk in de Duitse mystiek, resulterend in een BA-scriptie over het begrip 'gemuete' in de preken van Meister Eckhart (c. 1260 - c. 1327). Aansluitend voltooide zij de interdisciplinaire research master Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht, waar zij zich naast haar specialisatie verdiept heeft in vroegmiddeleeuwse manuscripten tijdens haar stage binnen het VIDI-project The Dynamics of Apocryphal Traditions in Medieval Religious Culture. Uiteindelijk bleek de liefde voor mystieke literatuur en visioenen toch sterker, en sloot ze haar studie af met een scriptie over Elisabeth von Schönaus beschrijvingen van het zien van God in haar visioenen in vergelijking met het eerste visioen van Hadewijch. Uit haar analyse bleek dat de twee vrouwen, ondanks enkele overeenkomende, traditionele motieven en zinsnedes over het zien van God, een heel eigen stijl van beschrijven van een visionaire ervaring hebben.

Per 1 juli 2012 is Renske als navorser werkzaam in het project Authorship, composition and textual interconnectedness of three 16th-century mystical texts. Die evangelische peerle, Vanden tempel onser sielen and the Arnhem mystical sermons. A stylometric approach. Hiervoor slaat ze, naast het bestuderen van mystieke teksten, een voor haar ook heel nieuwe methodische weg in: die van de stylometrie en computerlinguïstiek. Aan de hand van traditioneel literatuuronderzoek ('close reading') en stylometrische analyse van de drie teksten ('distant reading') probeert ze een antwoord te geven op de vraag hoeveel auteurs er aan het werk zijn in de drie teksten, en meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge samenhang van de Peerle, de Tempel en de prekencollectie.

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • vrijwillig medewerker

Contact

Stadscampus
Grote kauwenberg 34
S.GK34.001
2000 Antwerpen
Belgiƫ
renske.vannie@uantwerpen.be