Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Lezing “Beatrijs van Nazareth” Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen (UCSIA) (09/01/2008 - 09/01/2008)

Academische dienstverlening aan de samenleving

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid redactie "Ons Geestelijk Erf: Journal for the History of Spirituality in the Low Countries" (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • Lid redactie "Revue d'Histoire Ecclésiastique" (01/01/2015 - 01/01/1970)
 • Lid redactie "Medieval Mystical Theology: The Journal of the Eckhart Society" (01/01/2011 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • The Jesuits in the Low Countries: Identity and Impact 1540-1773 (KU Leuven) (03/01/2009 - 05/01/2009)
 • Theosis/Deification: Christian Doctrinies of Divinisation in East and West (KU Leuven) (29/01/2015 - 31/01/2015)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Lezing "De geestelijke zintuigen bij Clemens van Alexandrië, Origenes, Augustinus, Willem van Saint-Thierry en Jan van Ruusbroec," Abdij Oosterhout (03/01/2016 - 03/01/2016)
 • "Onderscheiding van de geesten" bij Ignatius van Lyola; Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Brussel (03/01/2017 - 03/01/2017)
 • veertien lezingen over Beatrijs van Nazareth en Hadewijch, Benedictinessenabdij Oosterhout (03/01/2010 - 09/01/2010)
 • zes lezingen op de studiedagen over Hadewijch, Clarissengemeenschap Nijmegen (NL) (04/01/2013 - 06/01/2013)
 • Lezing "De minne bij Jan van Ruusbroec." Colloquium Mystieke liefde in Christendom en Islam: Tradities en toekomst. Hof van Liere, Universiteit Antwerpen (04/01/2015 - 04/01/2015)
 • Lezing: Jan (Pelgrim) Pullen, Den toepadt om tot die goddelijcke kennisse te komen, Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek (in samenwerking met Davidsfonds), Tienen (06/01/2016 - 06/01/2016)
 • Lezing “Jan van Leeuwen”, Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek (i.s.m. Davidfonds), Tienen (07/01/2009 - 07/01/2009)
 • twaalf lezingen “Den tempel onser sielen”, Benedictijnerabdij Slangenburg (07/01/2009 - 12/01/2009)
 • Lezing "Jan van Ruusbroec, schrijver met internationaal allure en meester van de minne", Continental Theological Seminary, St.-Pieters-Leeuw (08/01/2018 - 08/01/2018)
 • twee lezingen over Hadewijch, Bezinningscentrum Ranst (09/01/2008 - 09/01/2008)
 • Lezing “Michiel Zachmoorter” Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek (i.s.m. Davidfonds), Tienen (09/01/2011 - 09/01/2011)
 • tien lezingen Jan van Ruusbroec : Vanden blinkenden steen, Benedictinessen Abdij Oosterhout (10/01/2012 - 14/01/2012)
 • Lezing: Liturgie in ‘Den tempel onser sielen’. Expert Meeting Praktijken van Spiritualiteit. Abdij Keizersberg (12/01/2014 - 12/01/2014)
 • Lezing “Christelijke mystiek: Jan van Ruusbroec” Hogere cursus theologie, Pastoraal centrum Hasselt (13/01/2014 - 13/01/2014)
 • Lezing “Jan (Pelgrim) Pullen: Van het overweselijck leven,” Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek (in samenwerking met Davidsfonds), Tienen (13/01/2015 - 13/01/2015)
 • twee lezingen “Jan van Ruusbroec – leven en werk”, Abdij Tongerlo (15/01/2010 - 15/01/2010)
 • twee lezingen “Beelden van voltooiing: Jan van Ruusbroec” , Leerhuis van de kerkvaders, Gent (15/01/2010 - 15/01/2010)
 • twaalf lezingen “Den tempel onser sielen”, Benedictijnerabdij Vaals (15/01/2008 - 21/01/2008)
 • Lezing "De band tussen spiritualiteit en theologie", LUCE-Fontys Hogeschool, Utrecht (15/01/2017 - 15/01/2017)
 • Continuatio Mediaevalis van de Kerkvaders, lezing voor het Leerhuis van de Kerkvaders in de Sint-Adelbertabdij, Egmont (17/01/2018 - 17/01/2018)
 • twee lezingen “unio mystica”, Leerhuis van de kerkvaders, Gent (17/01/2010 - 17/01/2010)
 • De Meditaties van Willem van Saint-Thierry, tien lezingen in de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Oosterhout (17/01/2018 - 21/01/2018)
 • Studiedag (vier lezingen), “Spreken over het Onuitsprekelijke,” School voor Comparatieve Filosofie, Antwerpen (19/01/2015 - 19/01/2015)
 • Lezing “De open geest van de middeleeuwse mystieke literatuur”, Lessen voor de XXIe eeuw, KU Leuven (21/01/2011 - 21/01/2011)
 • Begijnen in Brudegoms Beddeken: De geestelijke wereld van de begijnen, lezing voor de Nacht van de geschiedenis, Turnhout (21/01/2018 - 21/01/2018)
 • Lezing “Waarover gaat de Middelnederlandse mystiek?” op de studiedag “Waer die gheest is, daer is vriheit” (Trudofeesten 2012), Sint-Truiden (21/01/2012 - 21/01/2012)
 • Lezing “De open geest in de mystieke literatuur”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (21/01/2011 - 21/01/2011)
 • Lezing “The Christian Mystical Tradition and the Dignity of the Human person: A Challenge For a Globalized World”, International Conference “Mystical Tradition in a Global World” (20-24 oktober 2008) Sogang University, Seoul (S. Korea) (21/01/2008 - 21/01/2008)
 • Continuatio Mediaevalis van de Kerkvaders, lezing voor het Leerhuis van de Kerkvaders, Gent (22/01/2018 - 22/01/2018)
 • twee lezingen “Hadewijch en de mulieres religiosae” Abdij Herkenrode (22/01/2009 - 22/01/2009)
 • zes lezingen over Jan van Ruusbroec en de Middelnederlandse mystiek op het generale kapittel van de Xaverian Brothers, Casa la Salle, Roma (Italië) (22/01/2013 - 24/01/2013)
 • Twaalf lezingen studieweek Jan van Ruusbroec, Vanden blinkenden steen, Abdij Tongerlo (22/01/2011 - 27/01/2011)
 • twee lezingen “Ruusbroec op bezoek bij een kluizenaar: Vanden blinkenden steen”, Abdij Herkenrode (23/01/2010 - 23/01/2010)
 • Lezing: De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola, Pro Arte Christiana, Vaalbeek (23/01/2016 - 23/01/2016)
 • Lezing “Middle Dutch Mysticism”, Workshop “The Spirit of the Beguines” (Encounters with Matthew Fox), Begijnhof, Leuven (23/01/2015 - 23/01/2015)
 • Lezing “Pseudo-Hadewijch”, Studiegroep Rijn- en Nederlandse mystiek (i.s.m. Davidfonds), Tienen (23/01/2013 - 23/01/2013)
 • Tweemaal twee lezingen “De Schrift lezen met Origenes” Leerhuis van de Kerkvaders, Gent (24/01/2014 - 25/01/2014)
 • Lezing “De Tempel onser sielen”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (24/01/2014 - 24/01/2014)
 • Zes lezingen “Teresa de Jesus, Libro de la vida”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (24/01/2015 - 27/01/2015)
 • Lezing “Kennismaking met Lutgardis van Tongeren”, Hof Zevenbergen, Ranst (24/01/2012 - 24/01/2012)
 • Twee lezingen “Beelden van voltooiing: Jan van Ruusbroec, Vanden blinkenden steen,” Leerhuis voor de Kerkvaders, Gent (25/01/2015 - 25/01/2015)
 • twee lezingen ‘Ruusbroec te gast bij de kartuizers van Herne: Boecsken der verclaeringhe’, Abdij Herkenrode (25/01/2010 - 25/01/2010)
 • lezing “De metafoor van het huwelijk in het werk van Jan van Ruusbroec” Zomercursus Mystieke Literatuur, Oude Abdij Drongen (25/01/2010 - 25/01/2010)
 • Lezing “Pseudo-Hadewijch”, Zomercursus Mystieke Literatuur, Oude Abdij Drongen (26/01/2009 - 26/01/2009)
 • Vita Beatricis, vier lezingen op de Zomercursus Mystieke Literatuur 2018: Beatrijs van Nazareth, Oude Abdij, Drongen (26/01/2018 - 26/01/2019)
 • tien lezingen Jan van Ruusbroec, Vanden blinkenden steen, studieweek Kasteel Zellaer, Bonheiden (26/01/2010 - 10/01/2010)
 • Lezing “Middelnederlandse mystiek” , Pro Arte Christiana, Vaalbeek (27/01/2010 - 27/01/2010)
 • twee lezingen “Continuatio Mediaevalis van de Kerkvaders,” Leerhuis voor de Kerkvaders, Gent (27/01/2013 - 27/01/2013)
 • Twee lezingen “Universele spiritualiteit en/of christelijke belijdenis bij Middelnederlandse mystieke auteurs”, Mariahove Bellem (27/01/2014 - 27/01/2014)
 • Lezing "Jan Pullen, Van het overweselijck leven" Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (27/01/2016 - 27/01/2016)
 • Lezing "Het goede van God bij Jan van Ruusbroec", LUCE-Fontys Hogeschool, Utrecht (02/01/2018 - 02/01/2018)
 • Lezing “Beatrijs van Nazareth”, Stedelijk museum Lier (28/01/2010 - 28/01/2010)
 • twaalf lezingen over Hadewijch en Beatrijs van Nazareth voor de studieweek Monastieke Vorming Jongvolwassenen (Trappistinnenabdij Brecht) (28/01/2014 - 01/01/2014)
 • Lezing “De ‘Doctrine Spirituelle’ van Louis Lallemant”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (28/01/2008 - 28/01/2008)
 • Lezing “Overgave bij Ignatius en in de Ignatiaanse traditie”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (28/01/2012 - 28/01/2012)
 • lezing “Origenes en Willem van Saint-Thierry”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (28/01/2013 - 28/01/2013)
 • Lezing “Institutiones Taulerianae”, Zomercursus mystieke literatuur, Oude Abdij Drongen (28/01/2014 - 28/01/2014)
 • Twee lezingen over Louis Lallemant: Doctine Spirituelle, Abdij Affligem (28/01/2013 - 28/01/2013)
 • Eén lezing over Hadewijch, LUCE-Fontys Hogeschool, Utrecht (29/01/2017 - 29/01/2017)
 • Lezing bij de opening van de tentoonstelling ‘Hildegard van Bingen en de Lage Landen’, Maurits Sabbebibliotheek, Leuven (30/01/2018 - 30/01/2018)
 • twaalf lezingen over Hadewijch en Beatrijs van Nazareth voor de studieweek Monastieke Vorming Jongvolwassenen, Trappistenabdij Westmalle (31/01/2008 - 03/01/2008)
 • twaalf lezingen over Hadewijch en Beatrijs van Nazareth voor de studieweek Monastieke Vorming Jongvolwassenen (Benedictijnerabdij Slangenburg) (02/01/2011 - 05/01/2011)
 • twee lezingen op de studiedag “Jan van Ruusbroec,” georganiseerd door de Nederlandstalige pastoraal Brussel, St. Genesius-Rode (02/01/2013 - 02/01/2013)
 • lezing “Jan van Ruusbroec, leven en werk”, Bosmuseum Hoeilaart (02/01/2012 - 02/01/2012)

9. Andere

 • External examiner MA Carmelite Studies, Carmelite Institute of Britain and England, Dublin (geaffilieerd met St John's University, York) (06/01/2017 - 07/01/2017)

Internationalisering

3. Andere

 • Lid van het "Mystical Theology Network" (Oxford University) (01/01/2012 - 01/01/1970)
 • Lid van het "European Network Instruments of Devotion", University of Bergen (Norway) (07/01/2003 - 01/01/1970)