Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

  • Ik werk aan literaire en culturele relaties tussen de Filippijnen en Spaanssprekende landen, met name tussen 1850 en 1950. In deze zin heb ik een database gemaakt met literatuur en kranten die in het Spaans op de Filippijnen zijn gepubliceerd en boeken over de Filippijnen die in het Spaans zijn gepubliceerd (https://filiteratura.uantwerpen.be/). Ik ben geïnteresseerd in de rol van de kranten in het Spaans met betrekking tot het opbouwen van naties in de Filippijnen. Om die reden werk ik ook aan een project voor de digitalisering van Filippijnse historische kranten en trainingen over Digital Humanities in de Filippijnen om die kranten te onderzoeken met digitale hulpmiddelen https://hosting.uantwerpen.be/philperiodicals/. Ik heb twee artikelen geaccepteerd over de stand van de digitalisering en de kansen die zijn geboden in de Filippijnen. Ik heb ook andere werken over Filippijnse literatuur in het Spaans en contacten tussen Spanje, Latijns-Amerika en Filippijnse intellectuelen gepubliceerd. In die zin heb ik een symposium georganiseerd over de Filippijnse literatuur in het Spaans, en prof. Dr. Axel Gasquet (Université Clermont-Auvergne, Frankrijk) en ik werk aan de uitgave van twee monografische boeken over dit onderwerp. Op dit moment probeer ik te werken met digitale methoden om de Filippijnse literatuur in het Spaans te beschrijven en intertekstualiteiten van Latijns-Amerikaanse schrijvers te traceren. Ik heb ook samen met Prof. Dr. Diana Arbaiza een DocPro-project over Spaanse Franco-literatuur over de Filippijnen en Equatoriaal-Guinea geleid. We hebben samen een MA cursus over dit onderwerp gegeven.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.