Publicaties in de kijker

Mas-related G protein-coupled receptor C11 (Mrgprc11) induces visceral hypersensitivity in the mouse colon : a novel target in gut nociception?
Van Remoortel Samuel   Ceuleers Hannah   Arora Rohit   Van Nassauw Luc   de Man Joris   Buckinx Roeland   De Winter Benedicte   Timmermans Jean-Pierre  
Neurogastroenterology and motility - ISSN 1350-1925-31:8 (2019)
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur