Rolando Saniz Balderrama

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Expertise

  • Theoretische modellering van materialen, met de focus op hun structurele en elektronische eigenschappen om zodoende hun optische, magnetische en ladingstransporteigenschappen te bepalen en te begrijpen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.