Onderzoeksgroep

Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

history of the book modern manuscripts genetic criticism Anglophone literary modernism James Joyce

De ongepubliceerde brieven van James Joyce: Een digitale editie en tekstgenetische studie. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

James Joyce is een van de meest befaamde en legendarische prozaschrijvers van de twintigste eeuw. Hoewel hij slechts een relatief klein oeuvre bij elkaar schreef, was hij wel een volumineus brievenschrijver. Selecties uit zijn brieven, die onder meer geadresseerd waren aan talrijke belangrijke figuren uit het literaire Modernisme, vonden hun weg al naar het grote publiek door de publicatie van zes volumes van verzamelde brieven, en een vijfentwintigtal academische artikels. Maar toch werd tot op de dag van vandaag nog slechts de helft van het dusver bekende brievencorpus gepubliceerd: van de 3.793 items die in de laatste eeuw opdoken blijven er 1.868 onuitgegeven. Deze brieven bevatten een rijkdom aan materiaal dat de interesse kan opwekken van zowel academici als van het grote publiek. Het voorgestelde PhD project 'De ongepubliceerde brieven van James Joyce: Een digitale editie en tekstgenetische studie' heeft als doel om de correspondentie van een belangrijke figuur uit het Modernisme, James Joyce, binnen zijn brede netwerk van correspondenten te plaatsen. Cruciaal binnen deze literatuur-kritische onderneming wordt de ontwikkeling en lancering van een digitale editie van de onuitgegeven brieven van James Joyce, verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Deze editie zal de brieven van Joyce gebruiken om zijn lees- en schrijfgewoonten met zijn bronnen en kladmateriaal te verbinden, en om zijn werken en brieven binnen een complex netwerk van Modernistisch auteurschap te plaatsen. Op die manier doelt het project op een re-evaluatie en uitbreiding van onze huidige kennis van het schrijfproces van de auteur binnen de context van de New Modernist Studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

'Een geografie van James Joyces bronteksten: Trieste-Zurich-Paris'. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Ulysses (1922) is een van de centrale teksten van het literaire modernisme. Als een ge-emigreerde Ier schreef James Joyce het boek op het Europese vasteland in 'Trieste-Zurich-Paris, 1914)1921', zoals de laatste regel van het boek aangeeft. Door te focussen op de veranderende beschikbaarheid van cultuurproductie in (1) neutraal Zurich, (2) Trieste tijdens en kort na de oorlog en (3) Parijs in vredestijd onderzoekt dit project de directe impact van deze verhuisbeweging doorheen Europa op het schrijfproces van Ulysses.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)