Roselinde Kessels is postdoctoraal onderzoeker van de JMP Divisie van SAS Institute, en voormalig postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Ze behaalde haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven in België.

Haar voornaamste onderzoeksdomein betreft het ontwerp en de analyse van discrete keuze-experimenten. Deze experimenten worden veelvuldig gebruikt om voorkeuren van mensen te kwantificeren in marketing, transport, gezondheid, milieu en publieke economie waar keuzegedrag wordt gemeten aan de hand van discrete of kwalitatieve responswaarden of keuzes (bv. keuzes van consumentengoederen, transportmiddelen, gezondheidsprogramma’s). Na haar doctoraat heeft ze haar onderzoek uitgebreid naar het bredere domein van econometrische methoden met toepassing op het meten en ontleden van sociaal-economische ongelijkheid in gezondheid.

Roselinde Kessels heeft reeds een 10-tal doctoraatstudenten intensief begeleid in hun onderzoek. Naast auteur van diverse nationale en internationale publicaties is ze ook een veel gevraagd consultant en docent in econometrie, data science, statistiek en het ontwerp van experimenten.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onderzoeksleider

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat